Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Etapa II

Nr. crt. Etapa II 3 4 5 6 7 8
1 Activitatea II.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect. Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în funcțiune a echipamentelor * * * * * *
2 Activitatea II.2 Masă rotundă - Brevetul european. În cadrul acestei mese rotunde vor fi prezentate normele de redactare ale unui brevet european * * * * * *
3. Activitatea II.3. Efectuarea de mobilități * * * * * *
4. Activitatea II.4 Susţinerea financiară a asistenţilor de cercetare şi a cercetătorilor * * * * * *
5. Activitatea II.5 Activitate management proiect * * * * * *
6. Activitatea II.6.Activitate de audit * * * * * *
Versiune Completă + Modificări

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie