Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

A. Rezultatele proiectului.

La nivelul USV se dorește ca acest proiect să sprijine, cu precădere, următoarele direcții:

1. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Dezvoltarea activității de inventică din cadrul USV Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete (EPO): 12 cereri de brevete. Organizare manifestări și evenimente științifice: Masa rotundă Brevetul european, Masa rotundăTransferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord Est, Salonul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret –ediția 2019 și ediția 2020.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului privind dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV pentru cercetări în domeniul proiectului Achiziția de echipamente de cercetare și de materiale consumabile necesare susținerii cercetării din domeniul proiectului. Aproximativ o treime din bugetul proiectului se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV prin achiziția de echipamente de cercetare și materiale consumabile necesare susținerii cercetării din domeniul proiectului.

3. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului de creștere a numărului de articole științifice publicate de USV în reviste și volume ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale Articole acceptate pentru publicare în reviste și volume de conferință ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale: 20 lucrări.

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului de deezvoltare a resursei umane din regiune în domeniul eco-nanotehnologii și materiale avansate Susținerea a 10 cercetători aflați în perioada de formare, care vor ocupa posturi de asistenți de cercetare cu jumătate de normă(5 posturi- 20 de luni, 5 post - 10 luni) și 2 cercetători cu experiență, care vor ocupaposturi de cercetărori cu ½ normă (1 post - 20 de luni, 1 post - 10 luni).

5. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului prinvind finanțarea de mobilități pentru cercetătorii USV la manifestări internaționale și instituții de prestigiu Mobilități la manifestări internaționale și instituții de prestigiu: 44 de mobilități

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie