Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Lista echipamente:

 • Spectometru FT-IR cu modul de interconectare la reometru 1 buc 434.987,84 Spectometrul FT-IR a fost instalat în cadrul Platformei pentru formare postuniversitară, cercetare avansată și inventică în inginerie, modulul Thermo Scientific Rheonaut asigurând cuplarea la Reometrul Mars 40 (existent deja în dotarea USV) și permițând astfel analiza simultană a proprietăţilor reologice şi modificărilor structurale la nivel molecular folo-sind spectroscopia FT-IR. Spectometrul va fi utilizat și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționat în investigații extinse ale modificărilor structurale tip deformare / forfecare, precum și de întărire termică sau UV, prin analiza combinată spectometru - reometru. Mentenanța lui este asigurată din proiecte de cercetare care-l vor utiliza pentru implementarea de activități, precum PN-III-P1-1.1-TE-2019-0583 (2020 – 2022) și contracte cu terți.
 • Generator de azot lichid LN30AC 1 buc 213.010,00 Generatorul de azot lichid a fost instalat în cadrul Centrului integrat de CDI pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD), fiind folosit ca sursă de lichid refrigerent în vederea analizei proprietăților fizice (măsurători electrice, dielectrice, optice și calorimetrice în tem-peratură variabilă) a diferitelor materiale la temperaturi de până la -196 oC, la tratamente termice ale materialelor. Generatorul de azot lichid va fi utilizat și după finalizarea proiectului cu scopul științific pentru care a fost achiziționat. Mentenanța lui este asigurată din proiecte de cercetare care-l vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiect Smart Device, Nr. Contract TE 123/2020 (2020-2022); Proiect HighkDevice, Nr. Contract PCCF18/2018 (2018-2022), Proiect H2020-MSCA-RISE-2016 SPINSWITCH Proiect Nr.: 734322 (2016-2021)
 • Analizator spectral 1 buc 56.394,10 Analizatorul spectral a fost instalat în cadrul Centrului MANSiD și destinat analizelor semnalelor de intrare și ieșire pentru diverși senzorii și dispozitive de detecție utilizate sau dezvoltate în cadrul Centrului MANSiD Analizatorul spectral va fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționat. Mentenanța lui va fi asigurată din proiecte de cercetare care le vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917, contr. nr. 21PCCDI/ 2018 precum și contracte cu terți.
 • Osciloscop digital 1 buc 15.684,20 Osciloscoapele digitale au fost instalare în cadrul Centrului MANSiD și destinate observării și măsurării semnalelor rezultate din diverse circuite electrice și electronice utilizate în experimente Osciloscoapele vor fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care au fost achiziționate. Mentenanța lor este asigurată din proiecte de cercetare care le vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Smart Device, Nr. Contract TE 123/2020 (2020-2022); și Proiectul HighkDevice, Nr. Contract PCCF18/ 2018 (2018-2022). Osciloscop digital 4 canale 2 buc 21.420,00
 • Camera cu termoviziune de teren 1 buc 7.795,69 Camera cu termoviziune de teren a fost destinată dezvoltării unui sistem de mixt de monitorizare în spectrul vizibil și infraroșu, împreună cu echipamente deja existente în centrul MANSiD, cu aplicații în asistarea automată a conducătorului auto și a vehiculelor autonome. Camera cu termoviziune de teren va fi utilizată și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționată. Mentenanța ei este asigurată din proiecte de cercetare care o vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917, contr. nr. 21PCCDI/ 2018 și contracte cu terți.
 • Multimetru digital 3 buc 4.598,16 Multimetrul digital a fost destinat măsurărilor de curent și tensiune din cadrul experimentelor și dispozitivelor dezvoltate în cadrul centrului MANSiD Multimetrul va fi utilizat și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționat iar mentenanța lui va fi asigurată din finanțarea de bază și veniturile proprii USV.
 • Preamplificator de curent 1 buc 8.615,60 Preamplificatoarele de curent și tensiune au fost instalate în cadrul Centrului MANSiD cu destinația realizării și testării de demonstratoare experimentale de telemetrie optică rutieră și recepție adaptivă. Preamplificatoarele vor fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care au fost achiziționate. Mentenanța lor este asigurată din proiecte de cercetare care le vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917, contr. nr. 21PCCDI/ 2018 și venituri proprii ale USV.
 • Spectrometru 1 buc 6.783,00 Spectometrul a fost instalat în cadrul Centrului MANSiD și a fost destinat măsurării semnalelor optice emise de diverse surse, precum și a spectrelor incidente pe senzorii optici folosiți în dezvoltarea sistemelor de comunicații prin lumină vizibilă dezvoltate în cadrul Centrului. Spectometrul va fi utilizat și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționat. Mentenanța lui este asigurată din proiecte de cercetare care îl vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917, contr. nr. 21PCCDI/ 2018 și venituri proprii ale USV
 • Generator de semnal 3 buc 14.886,90 Generatorul de semnal și Sursa de zgomot au fost instalate în cadrul Centrului MANSiD și au fost destinate testării rezilienței la zgomot, răspunsul în frecvență și alți parametrii specifici pentru senzorii și dispozitivele de detecție dezvoltate în cadrul Centrului MANSiD Generatorul de semnal și sursa de zgomot vor fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care au fost achiziționate. Mentenanța lor este asigurată din proiecte de cercetare care le vor utiliza pentru implementarea de activități, precum Proiectul Complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917, contr. nr. 21PCCDI/ 2018 și contracte cu terți. Sursa de zgomot Noise NC346B 1 buc 11.900,00
 • Laptop 10 buc 24.597,30 Cele 10 laptopuri au fost destinate celor 10 asistenți de cercetare angajați în cadrul proiectului pentru susținerea activității lor de cercetare, de redactare și diseminare a rezultatelor obținute. Laptopurile vor fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care au fost achiziționate, toate persoanele implicate continuând activitatea de cercetare în cadrul USV, în diverse forme. Mentenanța se va asigura din surse proprii USV destinate reparației și întreținerii infrastructurii IT și de către personalul propriu de specialitate.
 • Calculator desktop 10 buc 36.924,51 Cele 10 calculatoare desktop au fost destinate activităților de prelucrare a datelor obținute în cadrul experimentelor din Centrul de cercetare MANSiD și Platformei de inventică, precum și activităților de modelare și simulare a proceselor și fenomenelor asociate. Calculatoarele vor fi utilizate și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care au fost achiziționate, descris și în celula alăturată. Mentenanța se va asigura din surse proprii USV destinate reparației și întreținerii infrastructurii IT și de către personalul propriu de specialitate.
 • Sistem de purificare a apei 1 buc 19.123,30 Sistemul este instalat în cadrul Platformei pentru formare postuniversitară, cercetare avansată și inventică în inginerie și este utilizat pentru obținerea de apă ultrapură tip I necesară pentru pregătirea probelor ce sunt analizate cu ajutorul spectrometrelor și cromatografelor din dotarea Platformei. Sistemul de purificare a apei va fi utilizat și după finalizarea proiectului cu scopul pentru care a fost achiziționat în obținerea apei ultrapure necesare pentru pregătirea probelor. Mentenanța lui este asigurată din proiecte de cercetare care-l vor utiliza pentru implementarea de activități, precum PN-III-P1-1.1-TE-2019-0583 (2020 – 2022) și contracte cu terți.
 • Total 38 891.488,50

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie