Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Etapa V/Activități

Nr. crt. Etapa V/Activități 21 22 23 24
1. Activitatea V.1. Organizarea Salonului Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 2020

schimbată în Organizarea unui atelier internațional de inventică și educație creativă pentru tineret

* * * * * *
2. Activitatea V.2 Protejarea drepturilor de proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 * * * * * *
3.

Activitatea V.3. Efecturea mobilităţilor

* * * * * *
3.

Activitatea V.3.Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar

* * * * * *
4. Activitate V.4. Susținere rapoarte de cercetare. Asistenții de cercetare/ cercetătorii vor susține un raport de cercetare referitor la activitatea desfășurată în cadrul proiectului * * * * * *
5. Activitate V.6.Activitate management de proiect * * * * * *
6. Activitate V.7. Audit * * * * * *
7.

Activitatea V.8. Realizare masă rotundă – Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord Est -Activitate reprogramată din Etapa IV

* * * * * *
Versiune Completă + Modificări

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie