Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Obiective Finale:

 • O.1 Dezvoltarea activității de inventică din cadrul USV Grupurile de inventică din cadrul USV au fost susținute logistic și financiar pentru brevetarea cererilor de invenții la nivelul european. Prin proiect au fost finanțate taxe de analiză și protecție a drepturilor de autor la nivel internațional pentru cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevetare și au fost organizate manifestări pentru promovarea brevetării europeane, transfer tehnologic și a inventicii pentru tineret. Astfel, acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind susținute 15 solicitări de brevete depuse la Oficiul European de Brevetare de către cercetători și doctoranzi din cadrul USV și organizându-se 4 manifestări pentru promovarea brevetării europeane, transfer tehnologic și a inventicii pentru tineret.
 • O.2 Dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV pentru cercetări în domeniul proiectului Mai mult de o treime din bugetul proiectului s-a utilizat pentru dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV prin achiziția de echipamente de cercetare și materiale consumabile necesare susținerii cercetării din domeniul proiectului. Astfel, acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind dezvoltată baza materială prin achiziția tuturor echipamentelor propuse în cererea de finanțare și fiind susținute cercetările universității din domeniul proiectului prin folosirea acestor echipamente și infrastructura existentă prin achiziția de materiale și consumabile.
 • O.3 Creșterea numărului de articole științifice publicate de USV în reviste și volume ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale Prin intermediul proiectului, a fost susținută publicarea de articole în reviste și volume ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale. Astfel, acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind susținută publicarea a 36 de articole în reviste ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale, pentru 25 dintre ele fiind asigurată susținerea financiară necesară pentru publicare în regim open-access. Aceasta a condus la depășirea semnificativă a dinamicii previzionate a indicatorilor pentru perioada 2018 - 2020 prezentată în cererea de finanțare și chiar la o dublare a numărului de articole științifice publicate de USV în reviste ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale (Q1-Q2), precum și a celor publicate în prima cuartilă (Q1), comparativ cu anul de referință (2017).
 • Susținere financiară asistenți de cercetare și cercetători 10 asistenți de cercetare cu jumătate de normă (5 posturi- 20 de luni, 5 posturi - 10 luni) 2 cercetători cu jumătate de normă (1 post - 20 de luni, 1 post - 10 luni) 10 asistenți de cercetare cu jumătate de normă (5 posturi- 20 de luni, 5 posturi - 10 luni) 2 cercetători cu jumătate de normă (1 post - 20 de luni, 1 post - 10 luni) II.4 III.4 IV.4 V.5 Locuri de muncă în cercetare susţinute prin plan 7,5 ENI (echivalent normă întreagă) calculat la nivelul întregii durate de desfășurare a proiectului (i.e. 24 de luni)
 • O.4 Dezvoltarea resursei umane din regiune în domeniul eco-nanotehnologii și materiale avansate În cadrul proiectului au fost susținuți cercetători aflați în perioada de formare, care au ocupat posturi de asistenți de cercetare cu jumătate de normă, precum și cercetători cu experiență, care au ocupat posturi de cercetători cu jumătate de normă, în scopul dezvoltării resursei umane din regiune pentru cercetări în domeniul eco-nanotehnologii și materiale avansate. Astfel, acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind ocupate 5 jumătăți de post de asistenți de cercetare și o jumătate de post de cercetător științific pentru 20 de luni de proiect și alte 5 jumătăți de post de asistenți de cercetare și o jumătate de post de cercetător științific pentru 10 luni de proiect. Toți cei 10 asistenți de cercetare își continuă activitatea de cercetare în regiune și după finalizarea proiectului, 3 dintre ei obținând deja și titlul științific de doctor pe parcursul derulării proiectului.
 • O.5 Finanțarea mobilităților pentru cercetătorii USV la manifestări internaționale și instituții de prestigiu Prin intermediul proiectului, s-a susținut financiar efectuarea de mobilități ale cercetătorilor implicați în proiect pentru participarea la manifestări științifice internaționale și stagii de cercetare în instituții de prestigiu internațional. Astfel, acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind susținută efectuarea a 28 de mobilități pentru cercetători USV la manifestări internaționale și instituții de prestigiu iar, în perioada pandemiei, au fost susținute colaborări la distanță cu parteneri din străinătate și participări on-line la manifestări internaționale, oferind și sprijinul necesar pentru achiziția la USV de materiale consumabile planificate a fi utilizate în cadrul stagiilor pentru desfășurarea adecvată a activităților de cercetare planificate.
 • O.6 Dezvoltarea cercetării interdisciplinare cu aplicații ale materialelor în dezvoltarea biosenzorilor și ambalajelor inteligente Acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind susținută din cadrul proiectului dezvoltarea cercetării interdisciplinare cu aplicații ale materialelor în dezvoltarea biosenzorilor și ambalajelor inteligente, fapt ilustrat și în rapoartele de cercetare dedicate acestui obiectiv și în articolele publicate în această direcție.
 • O.7 Dezvoltarea cercetării interdisciplinare în domeniul bionanotehnologiilor cu aplicație în sănătate Acest obiectiv a fost îndeplinit, fiind susținută din cadrul proiectului dezvoltarea cercetării interdisciplinare în domeniul bionanotehnologiilor cu aplicație în sănătate, direcție de interes major și imediat pentru societate, în această perioadă. Astfel, au fost aduse contribuții majore pentru comunitate, precum implementarea unei linii complete de testare semi-automată COVID-19, la inițiativa directorului de proiect, prof.univ.dr. Mihai Dimian, linie ce a fost transferată Spitalului Județean Suceava pentru dezvoltarea primului laborator de diagnostic COVID-19 din județele Suceava și Botoșani. De asemenea, cadre didactice din cadrul proiectului (Sef lucr.dr. Andrei Lobiuc și drd. Liliana Luca) au activat ca voluntari în cadrul laboratorului de testare și au contribuit la instruirea altor specialiști (din spital) pentru realizarea testelor, iar materiale consumabile achiziționate din prezentul proiect au fost folosite pentru verificările metodologice preliminare ale liniei de testare. În continuarea acestui demers, a fost inițiată de către directorul de proiect și achiziția de kituri și consumabile necesare secvențierii genomului virusului SARS-CoV-2 în cadrul laboratoarelor universității prin contribuția membrilor echipei de proiect și a infrastructurii existente în universitate. Mai multe aspecte despre acest proces de secvențiere a genomului virusului SARS-CoV-2 răspândit în zona Sucevei sunt prezentate în Raportul de cercetare asociat acestui obiectiv, anexat raportării etapei finale de proiect.

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie