Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Etapa III

Nr. crt. Etapa III 9 10 11 12 14 15
1 Activitatea III.1 Achiziționarea de echipamente și materiale consumabile * * * * * *
2 Activitatea II.2. Organizarea Salonului Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, la Universitatea din Suceava, ed. 2019 * * * * * *
3. Activitatea III.3 Protejarea drepturilor de proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 * * * * * *
5. Activitatea III.4. Suţinerea financiară a asistenţilor de cercetare şi a cercetătorilor * * * * * *
6. Activitatea. III.5. Declanșarea procedurilor de angajare cercetători/asistenți de cercetare. Elaborarea anunțurilor și desfășurarea examenelor de concurs * * * * * *
7. Activitatea III.6. Efectuarea mobilitatilor * * * * * *
8. Activitatea III.7 Activitate de management proiect * * * * * *
9. Activitatea III.8. Audit * * * * * *
Versiune Completă + Modificări

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie