Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Indicatori Realizati:

 • Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete (EPO) 12 15 III.3 IV.1 V.2 Brevete solicitate la nivel naţional şi internaţional Au fost solicitate 15 brevete la nivel european (1 brevet a fost și acordat iar celelalte 14 se află în diverse stadii de analiză). Precizăm că, în acord cu Statisticile EPO, perioada medie de acordare a unui brevet este de 52 de luni de la data solicitării, în cazul cererilor validate
 • Organizare manifestări și evenimente științifice 4 4 II.2 III.2 V.1 V.8 Evenimente de comunicarea şi popularizarea ştiinţei susţinute prin program 2 Saloane de inventică și educație creativă pentru tineret 2 ateliere de lucru / mese rotunde
 • Articole acceptate pentru publicare în reviste și volume de conferință ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale 25 36 III.3 IV.1 V.2 Articole ştiinţifice publicate în reviste şi volume indexate 45 lucrări publicate în reviste și volume indexate din care 36 în reviste ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale (Q1 / Q2) 25 din cele 36 Q1/Q2 au fost susținute financiar din proiect pentru a fi publicate în regim open-access
 • Susținere financiară asistenți de cercetare și cercetători 10 asistenți de cercetare cu jumătate de normă (5 posturi- 20 de luni, 5 posturi - 10 luni) 2 cercetători cu jumătate de normă (1 post - 20 de luni, 1 post - 10 luni) 10 asistenți de cercetare cu jumătate de normă (5 posturi- 20 de luni, 5 posturi - 10 luni) 2 cercetători cu jumătate de normă (1 post - 20 de luni, 1 post - 10 luni) II.4 III.4 IV.4 V.5 Locuri de muncă în cercetare susţinute prin plan 7,5 ENI (echivalent normă întreagă) calculat la nivelul întregii durate de desfășurare a proiectului (i.e. 24 de luni)
 • Mobilități la manifestări internaționale și instituții de prestigiu 19 28 I.5 II.3 III.6 IV.3 Mobilităţi susţinute prin program 5,5 echivalent om x lună

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie