Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

I3.2.1. Bugetul proiectului - categorii de cheltuieli

Categorii de cheltuieli

Cod Denumire Valoare (lei)
Cod Denumire
ART.
Art. 1.a. Cheltuieli cu personalul 852.765
Art.3.a. Salarii și venituri asimilate 834.000
Art.3.b. Contribuții aferente salariilor și venituri asimilate acestora 18.765
Art.1.b. Cheltuieli cu logistica 1.060.950
Art. 4.a. Cheltuieli de capital 935.000
Art. 4.b. Cheltuieli privind stocurile 125.950
Art.6.a. Materii prime 0
Art.6.b. Materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizați direct în cadrul proiectului, piese de schimb, semințe și materiale de plantat sau furaje 98.450
Art.6.c. Obiecte de inventar 27.500
Art.6.d. Materiale nestocate 0
Art.6.e. Energia și apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului 0
Art.4.c. Cheltuieli cu servicii executate de terti 524.000
Art.7.a. Intretinerea si reparatiile, incluzand amenajarea spatiilor 0
Art.7.b. Redevente, locatii de gestiune si chirii utilizate in mod direct in cadrul proiectului, incluzand închirierea de spatii pentru organizarea de manifestaristiintifice si inchirierea de echipamente, aparatura sau autovehicule necesare proiectului 0
Art.7.c. Transportul de bunuri 0
Art.7.d. Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii utilizate in mod direct in cadrul proiectului 0
Art.7.e. Cheltuieli de audit financiar aferente proiectului 15.000
Art.7.f. Cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicatii, baze de date si alte surse de informare 0
Art.7.g. Cheltuieli de publicare 473.000
Art.7.h. Servicii pentru teste, analize, măsurători si altele asemenea 0
Art.7.i. Servicii informatice 0
Art.7.j. Servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica 0
Art.7.k. Servicii de intretinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului 0
Art.7.l Cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestaristiintificeprevazute in contractul de finantare si in limitele prevavute in contract 36.000
Art.7.m. Servicii de multiplicare 0
Art.7.n. Servicii de traducere si interpretare 0
Art.7.o Alte servicii necesare proiectului in contractul de finantare 0
Art.1.c. Cheltuieli cu deplasarea 416.000
Art.1.d. Cheltuieli indirecte-total 278.285
TOTAL 3.132.000

Notă: - Categoriile de cheltuieli se stabilesc în strictă corelare cu tipul activităţii în care se încadrează proiectul. - Categoriile de cheltuieli se defalcă pe articole de calculaţiecorespunzatoare pentru includerea valorii acestora în devizul cadru (anexa nr.4) - Codul şi denumirea categoriilor de cheltuieli sunt cele prevazute în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prinHG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie