Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare

Perioada 2015-2020 (PNCDI III

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea proiectului: 3.132.000 lei

Despre Proiect

„Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii”, ID 392

Acronimul proiectului: EXCALIBUR

Contract de finanțare nr. 18PFE din 16.10.2018

Proiect de dezvoltare instituțională – Proiect de finanțare a excelenței în CDI

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru

Perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea proiectului: 3.132.000 lei

Poza VLC

Citește mai mult!

Acronimul proiectului: EXCALIBUR

Poza VLC

Citește mai mult!

Poza VLC

Citește mai mult!

Obiectivele proiectului:

Citește mai mult!

Echipa de management:

Citește mai mult!

Rezultatele proiectului

Citește mai mult!Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro