Tel: +40 230 522978
Fax: +40 230 522978
Email: dimian@usm.ro

Etapa IV

Nr. crt. Etapa IV 15 16 17 18 19 20
1 Activitatea IV.1 Protejarea drepturilor de proprietate industrială – Sprijinerea cadrelor didactice / cercetătorilor / doctoranzilor în vederea depunerii de propuneri de brevete la EPO și acceptarea spre publicare de articole Q1/Q2 * * * * * *
2 Activitatea IV.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect. Demararea procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Punerea în funcțiune a echipamentelor. Achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar * * * * * *
3 Activitatea IV.3. Realizare masă rotundă – Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord Est - Activitate reprogramată în Etapa V (act. V.8) * * * * * *
5 Activitatea IV.4. Efecturea mobilităţilor * * * * * *
6 Activitatea IV.5. Sustinerea financiara a asistentilor de cercetare si a cercetatorilor * * * * * *
7 Activitatea IV.6. Activitate management de proiect * * * * * *
8 Activitatea IV.7. Audit * * * * * *
Versiune Completă + Modificări

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie